Kända kvinnor som kämpat med förlossningsdepressioner

Så många som 15% av alla kvinnor som föder barn drabbas av detta

Stars Insider

07/08/18 | StarsInsider

CELEBRITETER & KÄNDISAR Kändsiar

Enligt World Health Organization (WHO), upplever nästan 15% av alla kvinnor förlossningsdepression. Det inträffar bland kvinnor av olika sociala klasser, hudfärger eller kulturer. Oftast börjar känslan efter födseln och kan ge olika symtom. Ämnet är fortfarande känsligt och till och med tabu, men vissa kända kvinnor har berättat om sin upplevelser och på det sättet "lyft på locket" och gjort att man talar alltmer om problemet.

Klicka igenom galleriet för att se några inspirerande mödrar. 

KOMMENTARER

Campo obrigatório

STAY UP TO DATE...


on the latest TV shows, movies, music, and exclusive content from the entertainment industry!

I accept terms & conditions and privacy policy.
I want to receive Exclusive Offers from partners (advertising)

You can easily unsubscribe at any time
Thank you for your registration